Kontakt

Infolinia

801 809 975
koszt połączenia równy cenie jednej
jednostki taryfikacyjnej

T: 22 320 47 98
z telefonów komórkowych

Siedziba

Pisma od klientów
Copernicus Capital TFI SA
al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa
T: +48 22 44 00 101
F: +48 22 44 00 106

Lista placówek

Dystrybutorzy
sprawdź listę placówek w których
możesz nabyc Jednostki Uczestnictwa


Formularz kontaktowy

Masz pytania?
Wypełnij formularz aby sie skontaktować


ProService Finteco
ul. Konstruktorska 12a,
02-673 Warszawa, Polska