Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Spółek Wzrostowych 2017-03-23 191,38 PLN 0,40% -1,00% 6,37% 8,26% 18,72% 7,25%
Akcji 2017-03-23 139,22 PLN 0,36% 0,17% 7,56% 9,85% 21,30% 17,51%
Płynnościowy Plus w likwidacji 2017-03-23 108,06 PLN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -4,39%
Dłużny Skarbowy Plus 2017-03-23 117,50 PLN 0,08% 1,04% 0,34% -1,23% 0,63% 7,68%
Pokaż od:     do