Fundusz Data wyceny Wartość jednostki Zmiana dzienna Zmiana 1M Zmiana 3M Zmiana 6M Zmiana 12M Zmiana 36M
Spółek Wzrostowych 2018-01-19 172,31 PLN 0,25% 2,95% -1,55% -6,75% -7,68% 13,44%
Akcji 2018-01-19 124,82 PLN 0,18% 4,55% -2,42% -6,19% -7,37% 12,68%
Dłużny Skarbowy Plus 2018-01-19 118,90 PLN 0,07% 0,13% 0,06% -0,21% 2,50% -0,20%
Pokaż od:     do