Otwarcie Konta Uczestnika w EQUES Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym wraz z dostępem do Internetowego Systemu Transakcyjno-Informacyjnego
W skład EQUES SFIO wchodzą subfundusze: EQUES Akcji, EQUES Aktywnej Alokacji, EQUES Obligacji, EQUES PieniężnyPowrót